Vyhledávání
hledat i v popisku zboží

Pokročilé vyhledávání


Košík je prázdný

Virtuální prohlídka
Anketa
Proč kupovat kamna v e-shopu?
1. Kvůli nižší ceně (1554)
2. Doprava až do domu (1135)
3. Neznám žádnou kamennou prodejnu (841)
4. Raději si přijedu vybrat do prodejny (2635)
Počet hlasujících: 6165
Akce a slevy
THERMOROSSI 1000 Easy...
Běžná cena: 36000 Kč
Cena: 19 900,00 Kč
EVORA 03 plech
Běžná cena: 21900 Kč
Cena: 21 900,00 Kč
SIENA I
SIENA I srnčí
Běžná cena: 27990 Kč
Cena: 19 750,00 Kč

Reklamační řád

1. Záruční doba

Na funkčnost zakoupeného výrobku je poskytována záruka 24 měsíců od data prodeje, kromě omezení, která budou specifikována v následujícím bodu. Den prodeje je zároveň dnem převzetí výrobku zákazníkem. Záruční lhůta se vztahuje na bezplatnou náhradu nebo opravu částí poškozených chybou při výrobě. Běh záruční doby pokračuje ode dne převzetí opravené nebo vyměněné části výrobku či příslušenství zákazníkem.Na vyměněné nebo opravené části se bude vztahovat záruka v délce původní záruční lhůty, ale ne déle než 6 měsíců.

2. Omezení

Záruční doba 24 měsíců se nevztahuje na následující součástky: rukojeti, těsnění, vyjímatelné části ohniště, sklo. Na tyto části se vztahuje záruční doba 6 měsíců od data prodeje. Upozorňujeme, že na všechny výměnné části a příslušenství se vztahuje záruka pouze tehdy, jestliže se prokáže, že poškození vzniklo ve výrobě a nikoliv z důvodu běžného opotřebení, špatné manipulace a přetopením.

3. Uplatnění reklamace

Reklamaci je nutno uplatnit u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v záruční a pozáruční opravně. Zákazník při reklamaci předloží řádně vyplněný Záruční list a průkazný doklad o prodeji se jménem prodejce, datem a místem prodeje. Zákazník je při uplatnění reklamace povinen uvést průkazným způsobem (např. popis závady, dodání poškozeného dílu nebo foto) o jakou vadu výrobku se jedná, popř. jak se projevuje a jaké právo z odpovědnosti za vady uplatňuje.

4. Vyřízení reklamace

Prodejce v závislosti na okolnostech zajistí bezplatné odstranění vady, popř. reklamaci vyřídí jiným způsobem v souladu s občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.O neoprávněnou reklamaci se jedná, pokud jde o vadu na níž se nevztahuje záruka. Pokud reklamovaná vada nebude zjištěna a zákazníkovi bude předvedena funkčnost výrobku, je zákazník povinen uhradit náklady vzniklé v souvislosti s odborným posouzením reklamované vady. Pokud je při posouzení oprávněnosti reklamace zjištěna vada, na kterou se nevztahuje záruka, uvědomí prodejce o této skutečnosti zákazníka a zákazník prodejci oznámí, zda si přeje odstranění této vady za cenu, kterou mu prodejce sdělí. Pokud zákazník nežádá odstranění vady, uhradí prodejci náklady vzniklé v souvislosti s odborným posouzením této vady.

5. Záruka se nevztahuje

Na poškození částí a příslušenství, jejíž příčinou byla nedbalost, špatná instalace, špatná regulace, přetápění tj. teplota vycházející z kamen přesahující 350 °C, použití nesprávného nebo mokrého paliva nebo poškození vzniklé při přepravě.

Na poškození vzniklá instalací nebo používáním výrobku v rozporu s návodem k obsluze, či jeho použitím pro jiné účely, než je pro tento typ obvyklé.

Na poškození způsobené manipulací, popř. zásahem do výrobku nepovolanou osobou nebo jiným než výrobcem schváleným servisem.

Poškozením stykem s přírodními živly (stykem s vodou, ohněm), znečištěním a poškozením v důsledku živelných či jiných lokálních jevů.

Běžným opotřebováním - níže uvedené díly podléhají opotřebování. Jejich životnost závisí na způsobu používání kamen a nejsou proto normálně kryté zárukou: vyzdívky, těsnění, rošt, sklo.